Social Icons

December 19, 2007

PERISTIWA : Bulan Zulhijjah

  • Rasulullah S.A.W mengadakan lawatan kali kedua ke Syam
  • Perjanjian Aqabah ke-2 berlaku pada tahun ke-13 slps kenabian Baginda
  • Ekspidisi tentera Sawiq
  • Baginda menyerang Bani Quraizah
  • Rombongan haji Khalifah Abu Bakar bersama pengikutnya
  • Perang Dathin berdekatan Gazza. Antar orang Islam dan tentera Rom
  • Amirul Mukminin, Khalifar Umar Al-Khattab telah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al Majusi
  • Uthman bin Affan dilantik sebgai khalifah
  • Ali bin Abu Talib telah diberkan sumpah bai'ah sebgai khalifah

0 coretan hati: