Social Icons

June 27, 2010

Kekuatan Diri

Kekuatan Islam terletak pada aqidahnya,

Kekuatan aqidah terletak pada keimanannya,

Kekuatan iman terletak pada kepercayaannya kepada Allah dan RasulNya,

Kekuatan kepercayaannya terletak pada ibadatnya,

Kekuatan ibadatnya terletak pada kesempurnaannnya,

Kekuatan kesempurnaan terletak pada keyakinannya,

Kekuatan keyakinan terletak pada khusyuknya,

Kekuatan khusyuknya terletak pada ingatnya kepada kematian,

Kekuatan zikrulmaut terletak pada kesungguhannya dalam hidup,

Kekuatan kesungguhannya terletak pada akhlaknya,

Kekuatan akhlaknya terletak pada kesopanannya,

Kekuatan kesopanannya terletak pada ketulusan hatinya,

Kekuatan hatinya terletak pada cintanya kepada Allah,

Kekuatan cintanya terletak pada dalamnya ilmu dalam agama,

Kekuatan ilmunya terletak pada semangat jihadnya dalam membantu agama,

Kekuatan jihad membawa hambaNya ke syurga…

Aminn.. :)

0 coretan hati: