Social Icons

May 1, 2011

AJAL

Baginda Rasullullah S.A.W. bersabda :"Apabila telah sampai ajal seseorang itu maka akan masuklah satu kumpulanmalaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam bada! n dan kemudian merekamenarik rohnya melalui kedua-dua telapak kakinya sehingga sampai ke lutut.Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lututhingga sampai ke perut dan kemudiannya mereka keluar. Datang lagi satukumpulan malaikat yang lain masuk dan menarik rohnya dari perut hingga sampaike dada dan kemudiannya mereka keluar. Dan akhir sekali datang lagi satukumpulan malaikat masuk dan menarik roh dari dadanya hingga sampai kekerongkong dan itulah yang dikatakan saat nazak orang itu."

Sambung Rasullullah S.A.W. lagi :"Kalau orang yang nazak itu orang yang beriman, maka malaikat Jibrail A.S akanmenebarkan sayapnya yang disebelah kanan sehingga orang yang nazak itu dapatmelihat kedudukannya di syurga. Apabila orang yang beriman itu melihat syurga,maka dia akan lupa kepada orang yang berada disekelilingnya. Ini adalah kerana sangat rindunya pada syurga dan melihat terus pandangannya kepada sayap Jibrail
A.S"

"Kalau orang yang nazak itu orang munafik, maka Jibrail A.S akan menebarkansayap disebelah kiri. Maka orang itu tidak lagi melihat orang disekelilingnya. Iniadalah kerana terlalu takutnya apabila melihat neraka yang akan menjadi tempattinggalnya."

Dari sebuah hadis bahawa apabila Allah S.W.T. menghendaki seorang mukmin itudicabut nyawanya maka datanglah malaikat maut. Apabila malaikat maut hendakmencabut roh orang mukmin itu dari arah mulut maka keluarlah zikir dari mulutorang mukmin itu dengan berkata :"Tidak ada jalan bagimu mencabut roh orang ini melalui jalan ini kerana orang inisentiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah S.W.T."

Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu, maka dia pun kembali kepadaAllah S.W.T. dan menjelaskan apa yang diucapkan o! leh lida h orang mukmin itu.Lalu Allah S.W.T. berfirman yang bermaksud :"Wahai malaikat maut, kamu cabutlah rohnnya dari arah lain."
Sebaik sahaja malaikat maut mendapat perintah Allah S.W.T. maka malaikat mautpun cuba mencabut roh orang mukmin dari arah tangan. Tapi keluarlah sedekahdari arah tangan orang mukmin itu, keluarlah usapan kepala anak-anak yatim dankeluarlah penulisan ilmu.Maka berkata tangan :Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang mukmin dari arah ini, tangan initelah mengeluarkan sedekah, tangan ini menusap kepala anak-anak yatim dantangan ini menulis ilmu pengetahuan.

"Oleh kerana malaikat maut gagal untuk mencabut roh orang mukmin dari arahtangan, maka malaikat maut cuba pula dari arah kaki. Malangnya malaikat mautjuga gagal melakukan sebab kaki berkata :"Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana kaki ini sentiasa berjalan berulang alik
menghadiri majlis-majlis ilmu."

Apabila gagal malaikat maut, mencabut roh orang mukmin dari arah kaki, makamalaikat maut cuba pula dari arah telinga. Sebaik sahaja malaikat mautmenghampiri telinga maka telinga pun berkata :"Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana telinga ini sentiasa mendengar bacaan
Al-Quran dan zikir."

Akhir sekali malaikat maut cuba mencabut orang mukmin ini dari arah mata tetapibaru sahaja hendak menghampiri mata, maka berkata mata :"Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana mata ini sentiasa menangis kerana
takutkan Allah."

Setelah gagal maka malaikat maut kembali kepada Allah S.W.T. Kemudian AllahS.W.T berfirman yang bermaksud :"Wahai malaikatku, tulis Asmaku ditelapak tanganmu dan tun! jukkan k epada rohorang yang beriman itu."
Sebaik sahaja mendapat perintah Allah S.W.T maka malaikat maut menghampiri rohorang itu dan menunjukkan Asma Allah S.W.T. Sebaik sahaja melihat Asma Allahdan cintanya kepada Allah S.W.T maka keluarlah roh tersebut dari arah mulutdengan tenang. Abu Bakar R.A telah ditanya tentang kemana roh pergi setelah iakeluar dari jasad.

Maka berkata Abu Bakar R.A : "Roh itu menuju ketujuh tempat :-
1. Roh para Nabi dan utusan menuju ke syurga Adnin.
2. Roh para ulama menuju ke syurga Firdaus
3. Roh mereka yang berbahagia menuju ke Syurga Illiyyina.
4. Roh para shuhada berterbangan seperti burung di syurga mengikut kehendakmereka.
5. Roh para mukmin yang berdosa akan tergantung di udara tidak di bumi dan tidakdi langit sampai hari kiamat.
6. Roh anak-anak orang yang beriman akan berada di gunung dari minyak misik.
7. Roh orang-orang kafir akan berada dalam neraka.
Si Jin, mereka diseksa beserta jasadnya hingga sampai hari kiamat."

Telah bersabda Rasullullah S.A.W. :
Tiga kelompok manusia yang akan dijabat tangannya oleh para malaikat pada harimereka keluar dari kuburnya :-
1. Orang-orang yang mati syahid
.2. Orang-orang yanf mengerjakan solat malam dalam bulan ramadhan.
3. Orang-orang berpuasa di hari Arafah.
Sekian untuk ingatan bersama.
Wassallam.

0 coretan hati: